8 minút čítania, Lucia Pampurikova 02. 11. 2020

Menej obľúbená téma, ktorá zaplavila celý svet, média, internet, ovplyvnila naše životy, náš životný štýl, naše rodiny. Covidova doba. V 21. storočí sa preto medzi top používané doplnky zaradilo práve rúško

rúško

Ako správne nosiť rúško? Aký typ rúška je najbezpečnejší? Ako si ho správne zloziť? Čo s jednorazovými rúškami?

Otázky, ktoré si kladiete nie len vy, milí páni, ale aj celá populácia. Preto by sme vám chceli v tomto článku priblížiť a rozobrať troška viac tému - rúška. Pomôcť vám pri výbere tejto ochrannej pomôcky. 

Rozdelenie rúšok a respirátorov

 • Jednorazové ochranné rúška na tvár.
 • Textilné rúška (bavlnené alebo polyesterové).
 • Respirátory s filtrom alebo bez filtra podľa ochrannej triedy.

Jednorazové ochranné rúška alebo textilné rúška

Slúžia predovšetkým už chorým/nakazeným ľuďom. Keď si ho nasadí chorý človek, ktorý kašle, kýcha, a pod., chráni tak svoje okolie pred šírením nákazy. Naopak, ak sme zdraví a nosíme takýto typ rúška, tak nás ochráni minimálne, pretože jednorazové rúška alebo textilné dobre netesnia. V prípade koronavírusu je to komplikovanejšie, pretože roznášať vírus môžete aj keď ste úplne bezpríznakoví, takže odporúčame nosiť rúško stále na frekventovaných miestach je to vhodné a vysoko odporúčané.

textilné rúško

Ako správne nosiť rúško

 1. V prvom rade pred použitím rúška je nevyhnutné mať čisté ruky (umyté buď vodou s mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom).
 2. V druhom rade správne nasadené rúško, má zakrývať nos aj ústa (rúško má dokonale tesniť tvar, nemajú tam byť žiadne medzery).
 3. Tretí dôležitý bod je NEDOTÝKAŤ SA rúška v čase, keď ho máte nasadené na tvári. Ak ste sa ho už dotkli, lebo stať sa to kľudne môže, nič tragické sa nedeje, len si vydezinfikujte ruky
 4. Samozrejme ak je rúško poškodené, špinavé alebo vlhké, je potrebné ho vymeniť za nové. Bavlnené a polyesterové rúška vyprať min. na 60 stupňoch, jednorazovky (jednorazové rúška) vyhodiť do koša (uzavretej nádoby).

O tom či je lepšie jednorazové papierové rúško alebo bavlnené sa stále polemizuje. Faktom ostáva, že akékoľvek rúško, vrátane obyčajnej šatky je lepšie než žiadne.

pánske rúško maskáčové

Ako bezpečne zložiť rúško

ODSTRÁNENIE RÚŠKA

 • Rúško v prvom rade nikdy nechytáme na prednej strane, odstraňujeme ho tak, že držíme gumičky, ktoré fixujú rúško za ušami alebo odviažeme šnúrky, ktoré sú na zadnej časti. 
 • Jednorazové rúška vyhodíme do koša, ktorý je uzavretý.
 • Nesmieme zabudnúť, že po zložení rúška je nutné umyť si ruky vodou a mydlom alebo si ich vydezinfikovať.

jednorazové rúško

Respirátory (polomaska, ktorá chráni ústa a nos, teda dýchacie orgány)

Spravidla musia spĺňať oveľa náročnejšie požiadavky a normy. Sú navrhnuté tak, aby dokonale tesnili a vypĺňali priestor medzi tvárou a respirátorom, preto milí páni, musíte byť oholení, inak respirátor vďaka strnisku znižuje efektivitu ochrany.

Ako si však vybrať respirátor? Či si vyberiete respirátor s výdychovým ventilom alebo bez, je už na vás. Výdychový ventil uľahčuje vydychovaniu vzduchu z maskyAvšak, ak ste chorí/infekční a kýchnete si, ventil pošle všetky kvapôčky (vírus či baktériu) do okolia, čo je topka pre šírenie vírusu.

Pri nasadzovaní respirátora sa riaďte pokynmi výrobcu.

respirátor FFP2

Rozdelenie respirátorov 

Respirátory FFP1

 • chránia proti pevným časticiam bez zvláštnej toxicity,
 • účinnosť 80 %,
 • ochrana pred nejedovatým prachom a prachom, ktorý nevyvoláva fibrózu,
 • vdychovanie nevedie k vzniku ochorení, môže však dráždiť dýchacie cesty a dané látky môžu nepríjemne zapáchať,
 • nechránia pred kvapkami aerosólu, karcinogénnymi časticami, mikroorganizmami (vírusy, baktérie, plesne a ich výtrusy),
 • využíva sa najčastejšie v potravinárskom alebo stavebnom priemysle.

Respirátory FFP2 

 • chránia pred pevnými a kvapalnými zdraviu škodlivými látkami, prachom, dymom a aerosólmi,
 • účinnosť 92 %,
 • častice môžu mať fibrogénny účinok, čo znamená, že z krátkodobého hľadiska môžu spôsobovať dráždenie dýchacích ciest a z dlhodobého hľadiska môžu viesť k zníženiu elasticity pľúcneho tkaniva,
 • najčastejšie ho používajú baníci alebo pracujúci s kovom.

Respirátory FFP3 

 • ochrana pred jedovatými a zdraviu škodlivými prachmi, dymami a aerosólmi,
 • táto trieda ochrany filtruje rakovinotvorné a rádioaktívne látky a choroboplodné zárodky, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb (plesne),
 • účinnosť 98 %, 
 • využíva sa najčastejšie v chemickom priemysle, no v dnešnej dobe aj v zdravotníctve,
 • je to najúčinnejšia ochranná pomôcka, ktorá môže pomôcť proti nákaze, avšak je povolené používať ich len zdravotníkom, resp. ľuďom, ktorí bojujú s touto nákazou v prvej línií.

Čo s rúškami a ostatnými ochrannými pomôckami, ktoré sa stali odpadom

Použité ochranné pomôcky ako rúška, respirátory, rukavice, vreckovky, likvidujte ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu (komunálny odpad - čierny kontajner). V žiadnom prípade tieto ochranné predmety nepatria do triedeného odpadu.

Nakoniec si nezabudnite znova umyť alebo vydezinfikovať ruky.

Ak ste zdravotník alebo ste v priamom styku s nakazenou osobou, WHO odporúča použiť ako ochranu proti nákaze ochranné okuliare, ochranný štít, ochranný odev, jednorazové rukavice odolné voči tekutinám, respiračnú ochranu typu minimálne FFP2 alebo optimálne FFP3 / N95. 

rúško

Nezabúdajte neustále posilňovať vašu imunitu, viesť zdravý životný štýl, nosiť rúška kam je to potrebné, dodržiavať odstupy, mať správnu a častú hygienu rúk. Chránite predsa seba a aj ostatných!